SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tập 7 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Thị Tường Loan

Email: loantuong2000@gmail.com

Tóm tắt

Qua nghiên cứu 6.514 học sinh trong đó có 3.298 nam và 3.216 nữ ở lứa tuổi tiểu học tại tỉnh Bình Định, cho thấy, sự phát triển trí tuệ (chỉ số IQ) của trẻ tăng dần theo tuổi từ 6-10. Sự khác nhau về chỉ số thông minh IQ giữa trẻ nam và nữ không có ý nghĩa thống kê. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ ở trẻ. Trẻ sống ở khu vực thành phố có năng lực trí tuệ phát triển tốt nhất, khu vực nông thôn và miền núi không có sự khác nhau nhiều. Các trẻ trong những gia đình ít con (từ 1-2 con) thường có chỉ số IQ tốt hơn những trẻ ở gia đình đông con. Con thứ 2 có chỉ số năng lực trí tuệ phát triển tốt nhất so với các con thứ khác trong gia đình.

Từ khóa: Năng lực trí tuệ, Chỉ số IQ, Học sinh tiểu học, Học sinh Bình Định, Phát triển trí tuệ


INFLUENCE OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT AND FACTORS ON THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF PRIMARY PUPILS IN BINH DINH PROVINCE

Nguyen Thi Tuong Loan

Email: loantuong2000@gmail.com

Abstract

Through the research of 6,514 pupils including 3,298 schoolboys and 3,216 schoolgirls in primary schools in Binh Dinh Province, it can be seen that the intellectual development (IQ) of children increases gradually by age from 6 to 10 years old. The difference about IQ between schoolboys and schoolgirls does not mean in statistics. There are a lot of factors influencing on intellectual development of children. The mental ability of children living in urban areas develops best. There is a little difference between the children living in rural areas and those living in mountainous areas. The children from small families (from 1 two 2 children) usually have IQ better than those from large families. The second child has the best IQ comparing with other children in the family.

Keywords: Elementary school students, Intellectual capacity, IQ, , students of Binh Dinh, the intellectual development

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế