THÀNH PHẦN LOÀI, DẠNG SỐNG VÀ CÁC KIỂU THẢM THỰC VẬT Ở VÙNG ĐẤT CÁT XÃ HẢI DƯƠNG, HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Tập 9 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


THÀNH PHẦN LOÀI, DẠNG SỐNG VÀ CÁC KIỂU THẢM THỰC VẬT Ở VÙNG ĐẤT CÁT XÃ HẢI DƯƠNG, HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Lê Thị Trễ, Ngô Thị Diễm My

Email: diemmy.ngo@gmail.com

Tóm tắt

Thực vật hạt kín vùng đất cát của xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị khá phong phú loài có 200 loài  thuộc 46 bộ, 72 họ và 142 chi  được định loại. Trong đó có 4 loài được cho là mới đối với Việt Nam, 2 loài có tên trong sách Đỏ và 22 loài mới xác định được ở bậc chi. Phổ dạng sống (Biological Spectrum-SB) của thảm thực vật ở đây là SB: 49,75 Ph + 9,45 Ch + 4,48 Hm + 19,4 Cr + 16,92 Th và khí hậu thực vật (phytoclimatic) thuộc kiểu chồi trên (Phanerophytic). Thảm thực vật nơi đây  được phân thành 7 quần xã: Quần xã cây bụi trên trảng cát khô (Rú cát); Quần xã cây gỗ trên nền cát ẩm (Rừng Đông Dương); Quần xã hỗn hợp Đuôi lươn và Tràm trên ĐNN theo mùa; Quần xã Tràm, Mồm nốt trên ĐNN theo mùa; Quần xã Tràm, Chanh lươn  ở Hồ lớn; Quần xã rừng trồng phòng hộ vàquần xã canh tác của người dân.

Từ khóa: Đất ngập nước, đất cát, phổ dạng sống, quần xã, thảm thực vật


SPECIES COMPOSITION, LIFE FORM AND VEGETATION TYPES ON THE SANDY SOIL REGION  IN HAI DUONG COMMUNE, HAI LANG DISTRICT, QUANG TRI PROVINCE

Le Thi Tre, Ngo Thi Diem My

Email: diemmy.ngo@gmail.com

Abstract

Angiospermous plants distributed in sandy soil in Hai Duong commune, Hai Lang district, Quang tri province are rather abundant in species composition; 200 angiospermous species belonging  to 46 orders, 72 families and 142 genera  were recorded. Of which,  04species are new in Vietnam, 02 species are listed in the Red Book. The spectrum biology (SB) of the classified angiosperms species is established as following: SB: 49.75 Ph + 9.45 Ch + 4.48 Hm + 19.4 Cr + 16.92 Th. Spectrum biology of this area is phanerophytes phytoclimate (Phanerophytic).  Concerning the vegetation types, 7 communities were recorded: shrub community on dry sand (sand dune); tree community  on wet sandy land (Dong Duong forest); mixed community on seasonal wetland as:Phylidrum lanuginosum Banks & Sol. ex Gaertn.& Melaleuca leucadendra L. community; Melaleuca leucadendra L.&Ischaemumbarbatum (Retz.) var. lodiculare (Ness) Jans. community;  Melaleuca leucadendra L &Leptocarpus disjunctus Mast. communityat large Lake; planted community (protection forest) and cultural community.

Keywords: community, flood land, sandy soil, spectrum biology, vegetation

File đính kèm

  • File tóm tắt: Chưa tải lên.
  • File toàn văn: Chưa tải lên.
  • Bìa chuyên san:
  • File mục lục:
    vol_9_no_1_mucluc.pdf

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế