CÂY CHỦ CỦA SÂU NON BƯỚM PHƯỢNG (PAPILIO SPP.) VÀ THIÊN ĐỊCH CỦA CHÚNG Ở THÀNH PHỐ HUẾ VÀ VÙNG PHỤ CẬN

Tập 15 > Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất

Ngày nhận bài: 6/5/2019; ngày hoàn thành phản biện: 10/6/2019; ngày duyệt đăng: 02/10/2019

CÂY CHỦ CỦA SÂU NON BƯỚM PHƯỢNG (PAPILIO SPP.) VÀ THIÊN ĐỊCH CỦA CHÚNG Ở THÀNH PHỐ HUẾ VÀ VÙNG PHỤ CẬN

Võ Đình Ba, Vũ Văn Liên, Lê Thị Lành

Email: vodinhba@yahoo.com

Tóm tắt

Giống Bướm phượng Papilio Linnaeus, 1758 gồm nhiều loài bướm có kích thước từ trung bình đến lớn, có hình dáng đẹp. Bướm trưởng thành chủ yếu hút mật của hoa góp phần thụ phấn cho cây trồng nhưng sâu non của chúng sử dụng lá cây làm thức ăn, vì vậy ít nhiều gây những tác hại cho ngành trồng trọt. Trong khoảng thời gian từ 01/2018 đến 4/2019, ở khu vực thành phố Huế và vùng phụ cận đã phát hiện 7 loài bướm thuộc giống Papilio, trong đó loài Bướm phượng đen (P. polytes) là loài thường gặp nhất và phong phú nhất, Bướm phượng dải xanh (P. demolion) là loài hiếm. Sâu non của các loài bướm phượng ở khu vực nghiên cứu sử dụng 12 cây chủ thuộc họ Cam chanh (Rutaceae). Thiên địch của các loài bướm nói trên đã xác định có 8 loài, gồm Calotes versicolor, Polistes sp., Vespa sp., Solenopsis sp.1, Solenopsis sp.2, Hierodula sp.Oxyopes sp. là những loài bắt mồi ăn thịt và loài Euagathis sp. ký sinh. Những dữ liệu này có thể ứng dụng để nuôi bướm hoặc nuôi thiên địch và phòng trừ sinh học.

Từ khóa: Papilio, Rutaceae, thành phố Huế, thiên địch


CATERPILLAR HOST PLANTS OF SWALLOWTAIL BUTTERFLY AND NATURAL ENEMIES IN HUE CITY AND ADJACENT AREAS

Vo Dinh Ba, Vu Van Lien, Le Thi Lanh

Email: vodinhba@yahoo.com

Abstract

Genus Papilio Linnaeus, 1758 has many beautiful species which are medium to large size, attracting many collectors, many species in Papilio genus are also raised for different purposes of human being. It is good when butterflies drink nectar of flowers for the plant reproduction, however leaves are considered as foods for larvae, causing the ravage for crops. This study has found 7 swallowtail butterflies belonging to Papilio genus in Hue City and adjacent areas from January 2018 to April 2019. A Common Mormon butterflies (Papilio polytes) is the most abundant and common species and a Banded Swallowtail (P. demolion) is a rare species. There are 12 plant species of rutaceous (Rutaceae) which are larval food plants. The results also indicate that the species composition of natural enemies are 8 species with 7 predation species including Calotes versicolor, Polistes sp., Vespa sp., Solenopsis sp.1, Solenopsis sp.2, Hierodula sp., Oxyopes sp. and a parasitoid species (Euagathis sp.). The data is helpful to use for raising some butterflies or natural enemy species and apply to biocontrol.

Keywords: Papilio, Rutaceae, Hue City, Natural enemies

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế