XÂY DỰNG HỆ THỐNG ONLINE JUDGE CHO VIỆC HỌC LẬP TRÌNH

Tập 17 > Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc

Ngày nhận bài: 16/7/2020; ngày hoàn thành phản biện: 21/7/2020; ngày duyệt đăng: 02/10/2020

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ONLINE JUDGE CHO VIỆC HỌC LẬP TRÌNH

Nguyễn Ngọc Thủy, Võ Việt Dũng, Lê Mỹ Cảnh, Trần Việt Khoa

Email: nnthuy@gmail.com

Tóm tắt

Các hệ thống E-learning, học tập trực tuyến ra đời ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu tự học của sinh viên. Việc xây dựng một mô hình như vậy để hỗ trợ cho sinh viên ngành công nghệ thông tin là một nhu cầu cấp thiết, qua đó nâng cao trình độ kiến thức cho sinh viên. Việc đánh giá năng lực sinh viên sẽ trở nên dễ dàng hơn bằng việc đưa ra các bài tập sát với nội dung môn học và phù hợp với nhiều cấp độ, khả năng của người học. Trong bài báo này, với mục tiêu giúp cho người học nâng cao hơn kết quả học tập. Chúng tôi đề xuất một hệ thống lập trình trực tuyến với các tính năng đặc thù, phù hợp với sinh viên ngành Công nghệ Thông tin thuộc Đại học khoa học Huế. Các kết quả đánh giá, khảo sát thu được đã cho thấy tính hiệu quả, thu hút người học của mô hình này

Từ khóa: Máy chấm trực tuyến, kỳ thi, bài toán


IMPLEMENTATION OF AN ONLINE JUDGE SYSTEM FOR PROGRAMMING TRAINING IN UNIVERSITY

Nguyen Ngoc Thuy, Vo Viet Dung, Le My Canh, Tran Viet Khoa

Email: nnthuy@gmail.com

Abstract

The number of E-learning system has increasingly emerged to meet student's self-study needs. It is inevitable to build an E-learning system for Information Technology (IT) students, therefore they are enhanced the knowledge.. Classifying students now becomes easier by giving tests which are close to the subject and suitable for levels and abilities of learners. . In this article, with the purpose of improving the learning results of learners, we propose an online judge system model in consideration of specific requirements of IT students of University of Sciences, Hue University. The results of assessments and surveys demonstrated the effectiveness and attraction of this system.

Keywords: contest, online judge, problems

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế