CHỌN LỌC DÒNG VI KHUẨN VÀ TỐI ƯU HÓA PHẢN ỨNG TỔNG HỢP TINH CHẤT BẠC HÀ (L-MENTHOL) TỪ HỖN HỢP RACEMIC MENTHYL BENZOATE

Tập 3 > Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ


CHỌN LỌC DÒNG VI KHUẨN VÀ TỐI ƯU HÓA PHẢN ỨNG TỔNG HỢP TINH CHẤT BẠC HÀ (L-MENTHOL) TỪ HỖN HỢP RACEMIC MENTHYL BENZOATE

Ngô Thị Minh Thu, Zheng Gaowei, Xu Jianhe

Email: minhthu8863@gmail.com

Tóm tắt

L-menthol (tinh dầu bạc hà) do có hương thơm độc đáo, đặc tính làm mát và công dụng tốt nên được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hương liệu. Công nghệ sản xuất l-menthol bằng phương pháp sinh học như quy trình xúc tác sinh học được các nhà khoa học trên thế giới chú ý. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là phân lập từ đất chủng vi khuẩn có thể tổng hợp l-menthol từ dl-menthyl benzoate với hiệu suất và tính chọn lọc đối quang cao. Từ môi trường đất, chúng tôi đã phân lập và chọn lọc được dòng vi khuẩn thể hiện hoạt tính và tính chọn lọc đối quang tốt hơn so với các dòng vi khuẩn khác. Dòng vi khuẩn này được định danh thuộc loài Acinetobacter sp. và đặt tên là Acinetobacter sp. ECU2040. Ảnh hưởng của pH, nhiệt độ và chất hoạt động bề mặt lên quá trình phản ứng cũng được khảo sát. Kết quả cho thấy: pH, nhiệt độ và chất hoạt động bề mặt tối ưu phù hợp cho dòng vi khuẩn này lần lượt là 7,5; 37ºC và Tween-80 nồng độ 0,5%.

Từ khóa: chọn lọc đối quang, l-menthol, phân lập vi khuẩn, xúc tác sinh học


 SCREENING OF STRAINS FOR ENANTIOSELECTIVE HYDROLYSIS OF RACEMIC MENTHYL BENZOATE TO PRODUCT L-MENTHOL AND OPTIMIZATION OF REACTION CONDITION

Ngo Thi Minh Thu, Zheng Gaowei, Xu Jianhe

Email: minhthu8863@gmail.com

Abstract

Menthol and mint oils are widely used in the flavor industry, because of their pleasant flavor and aroma as well as cooling-anesthetic effect, and biocatalytic processes for production of l-menthol are more interested nowadays. Herein, we attempted to develop a biocatalytic process for production of l-menthol through enantioselective hydrolysis of dl-menthyl benzoate using a strain newly isolated from soil. From soil samples, we were isolated one strain exhibited the best hydrolytic activity and excellent enantioselectivity as compared to others. So, it was selected as the best enzyme producer and subsequently identified as Acinetobacter sp. based on the 99% similarity of its 16S rDNA sequence, and named Acinetobacter sp. ECU2040. The catalytic properties of Acinetobacter sp. ECU2040 were also studied. The obtained results show that the optimum pH and temperature of reaction were 7.5 and 37ºC, respectively. The optimum surfactant for helping the substrate dispersion was Tween-80 at 0.5% concentration (w/v), followed by homogenization of the mixture with ultrasonic wave.

Keywords: biocatalytic methods, enantioselective, isolated strain, l-menthol

File đính kèm

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế