Tác giả: Võ Đình Ba

Thông tin tác giả

    Tổng số bài đã đăng: 4

    Phân theo chuyên san:

  • Tập 4, Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ: 1 bài
  • Tập 5, Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ: 1 bài
  • Tập 13, Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất: 1 bài
  • Tập 15, Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất: 1 bài

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế