Tác giả: Võ Thanh Tùng
Thông tin tác giả

    Tổng số bài đã đăng: 7

    Phân theo chuyên san:

  • Tập 8, Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ: 1 bài
  • Tập 13, Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc: 1 bài
  • Tập 16, Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc: 4 bài
  • Tập 17, Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc: 1 bài

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế