Tập 1 (6/2014)
Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ
Issues in Natural Science and Technology

MỤC LỤC


 1. TÌM HIỂU KỸ THUẬT ĐẢO NGƯỢC THỜI GIAN VÀ PHÂN TÍCH DUNG LƯỢNG KÊNH TRONG HỆ THỐNG MIMO-UWB


 2. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THAM SỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO VÀNG DẠNG QUE CHO VIỆC BỌC BẰNG SILICA


 3. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HOÁ CỦA MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG LÀM NGUỒN DƯỢC LIỆU


 4. NGHIÊN CỨU THU NHẬN BỘT HUYẾT TỪ PHẾ PHẨM HUYẾT HEO ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM THỨC ĂN GIA SÚC


 5. TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC SINH TỔNG HỢP CHITINASE PHÂN LẬP TỪ ĐẤT


 6. ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT NẤM MEN LÊN KHẢ NĂNG TÍCH LUỸ CURCUMIN CỦA TẾ BÀO NGHỆ ĐEN (CURCUMA ZEDOARIA ROSCOE)


 7. ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT DO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN VEN BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


 8. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, MỨC ĐỘ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU


 9. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM QUẶNG SẮT LIMONIT NGUỒN GỐC PHONG HÓA THẤM ĐỌNG KHU VỰC PHÍA TÂY TỈNH NGHỆ AN VÀ ĐỊNH HƯỚNG THĂM DÒ KHAI THÁC


 10. NGHIÊN CỨU ĐỘ LÚN CỦA ĐẤT LOẠI SÉT BÃO HÒA NƯỚC CHỊU CẮT TRƯỢT ĐỘNG CHU KỲ ĐƠN PHƯƠNG VÀ ĐA PHƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG THOÁT NƯỚC


 11. ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC TIỀM NĂNG CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM BẰNG PHẦN MỀM VISUAL MODFLOW


 12. BƯỚC ĐẦU THÀNH LẬP BẢN ĐỒ THOÁI HÓA ĐẤT THEO WOCAT Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ


 13. TÌM HIỂU KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI CELLULOSE CỦA VI SINH VẬT PHÂN LẬP TỪ CHẤT THẢI RẮN CỦA NHÀ MÁY FOCOCEV THỪA THIÊN HUẾ


 14. ĐÁNH GIÁ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA PHƯƠNG PHÁP Ủ SO VỚI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN Ở THÀNH PHỐ HUẾ


 15. CẤU TRÚC KHÔNG GIAN KINH THÀNH HUẾ


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_1_no_1_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 15

Phân theo chuyên ngành:

 • Điện tử - Viễn thông: 1
 • Kiến trúc: 1
 • Hóa học: 3
 • Sinh học: 2
 • Địa lý - Địa chất: 6
 • Môi trường: 2

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế