Tập 6 (11/2016)
Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ
Issues in Natural Science and Technology

MỤC LỤC


 1. MỞ RỘNG PHỤ THUỘC HÀM TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU BỊ NHIỄU


 2. PHÂN TÍCH CÁC GIẢI THUẬT TẬP HỢP CHÙM GIẢM ĐỘ TRỄ TẠI NÚT BIÊN MẠNG OBS


 3. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ THIÊU KẾT ĐẾN CẤU TRÚC, VI CẤU TRÚC CỦA KHUÔN Bi4Ti3O12 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP MUỐI NÓNG CHẢY


 4. CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA HỆ GỐM ÁP ĐIỆN KHÔNG CHÌ (1-x) Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5TiO3 - x(Bi0.88Nb0.12)FeO3


 5. CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT CÁC DỊCH CHUYỂN QUANG CỦA TÂM ION Eu3+, Dy3+ TRONG MẠNG NỀN THỦY TINH CÓ HỢP PHẦN P2O5, CaO VÀ ZnO


 6. ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ TẠP ĐẾN HIỆN TƯỢNG QUANG PHÁT QUANG CỦA GỐM THỦY TINH PHA TẠP ION ĐẤT HIẾM


 7. CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ÁP ĐIỆN CỦA HỆ GỐM KHÔNG CHÌ KNLN PHA TẠP ZnO


 8. ẢNH HƯỞNG CỦA CuO ĐẾN NHIỆT ĐỘ THIÊU KẾT CỦA HỆ GỐM KHÔNG CHÌ TRÊN CƠ SỞ KNN


 9. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU TRO TRẤU PHỦ SẮT MANGAN HYDROXIT ỨNG DỤNG HẤP PHỤ ASEN(V) TRONG DUNG DỊCH NƯỚC


 10. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH OXI HÓA CARBON NANO ỐNG ĐẾN KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Cu(II) TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CỦA VẬT LIỆU


 11. ĐẲNG NHIỆT HẤP PHỤ ARSENITE BẰNG VẬT LIỆU DIATOMITE BIẾN TÍNH LƯỠNG OXIT SẮT-MANGAN


 12. NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA NẤM THƯỢNG HOÀNG (Phellinus linteus (Berk. Et Curt.) Teng) TRỒNG TẠI VIỆT NAM


 13. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI NGHỀ CÁ TRONG ĐỒNG QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG CẦU HAI


 14. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA MỘT SỐ TRẠNG THÁI RỪNG Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 15. HIỆU QUẢ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP Ở HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ


 16. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM VÀ GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG


 17. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_6_no_1_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 17

Phân theo chuyên ngành:

 • Công nghệ thông tin: 2
 • Vật lý: 6
 • Hóa học: 4
 • Sinh học: 1
 • Địa lý - Địa chất: 4

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế