Tập 7 (2/2017)
Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ
Issues in Natural Science and Technology

MỤC LỤC


 1. ĐÁNH GIÁ HORN-DL TRONG QUAN HỆ SO SÁNH VỚI HORN-SROIQ


 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP CÁC ONTOLOGY VÀ CÁC QUY TẮC ĐỐI VỚI WEB NGỮ NGHĨA


 3. SỐ VỊ TRÍ TÂM Eu3+ VÀ QUÁ TRÌNH TRUYỀN NĂNG LƯỢNG GIỮA Eu3+ VÀ Tb3+ TRONG Sr3B2O6


 4. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH NITRIT TRONG THỰC PHẨM CHẾ BIẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG - ĐỘNG HỌC XÚC TÁC


 5. NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA TRONG TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO SẮT TỪ OXIDE TRÊN CƠ SỞ HỖ TRỢ CỦA SÓNG SIÊU ÂM


 6. NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH VẬT LIỆU ZIF-8 BẰNG SẮT VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH XÚC TÁC QUANG DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI


 7. NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ CẤU TRÚC CỦA POLYSACCHARIDE TÁCH CHIẾT TỪ NẤM THƯỢNG HOÀNG (Phellinus linteus (Berk. Et Curt.) Teng)


 8. KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍN HIỆU VON-AMPE HÒA TAN XUNG VI PHÂN CỦA HgII TRÊN ĐIỆN CỰC KIM CƯƠNG PHA TẠP Bo


 9. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP XÚC TÁC MCM-41 CHỨA WOLFRAM TỪ NGUỒN KHOÁNG SÉT BENTONITE VIỆT NAM CHO PHẢN ỨNG DESULFUR HÓA NHIÊN LIỆU


 10. HIỆN TRẠNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở VỊNH XUÂN ĐÀI, TỈNH PHÚ YÊN


 11. TẠO CHẾ PHẨM LÂN SINH HỌC TỪ CÁC CHỦNG NẤM MỐC PHÂN LẬP TỪ ĐẤT RỪNG NGẬP MẶN VÀ THỬ NGHIỆM TRÊN CÂY CHÁ (ESCOECARIA AGALLOCHA)


 12. NGHIÊN CỨU TÁI SINH CHỒI IN VITRO CÂY MÁN ĐỈA (ARCHIDENDRON CLYPEARIA (JACK) NIELSEN)


 13. SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH BÌNH ĐỊNH


 14. DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ SINH THÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CUA ĐÁ Gecarcoidea lalandii Milne-Edwards, 1837 Ở ĐẢO CỒN CỎ, VIỆT NAM


 15. SỰ TĂNG TRƯỞNG VỀ KHỐI LƯỢNG CẢ CÁ CHIM TRẮNG VÂY VÀNG - Trachinotus blochii (Lacepede, 1801) NUÔI THỬ NGHIỆM VỚI CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU TẠI QUẢNG BÌNH


 16. DỰ BÁO CHUYỂN VỊ NGANG VÀ BIẾN DẠNG LÚN XUNG QUANH HỐ MÓNG ĐÀO SÂU VỚI GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH TƯỜNG VÂY BARRETTE


 17. NGHIÊN CỨU QUY LUẬT VẬN ĐỘNG CỦA NƯỚC NGẦM KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN PHÍA ĐÔNG NAM TỈNH QUẢNG TRỊ


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_7_no_1_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 17

Phân theo chuyên ngành:

 • Công nghệ thông tin: 2
 • Vật lý: 1
 • Hóa học: 6
 • Sinh học: 6
 • Địa lý - Địa chất: 2

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế