Tập 8 (3/2017)
Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ
Issues in Natural Science and Technology

MỤC LỤC


 1. MÔ HÌNH CÂY QUYẾT ĐỊNH MỜ CHO BÀI TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU


 2. XỬ LÝ NGOẠI LỆ TRONG LẬP TRÌNH BẤT ĐỒNG BỘ JAVASCRIPT PROMISE


 3. TÍNH CHẤT VÀ HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU ZnO CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ĐIỆN


 4. CƠ CHẾ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG GIỮA CÁC ION Ce3+, Sm3+ ĐỒNG PHA TẠP TRONG THỦY TINH BORATE - KIỀM


 5. PHỔ NĂNG LƯỢNG CỦA ĐIỆN TỬ TRONG CÁC CHẤM LƯỢNG TỬ ELLIPSOID


 6. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ THIÊU KẾT ĐẾN TÍNH CHẤT NHIỆT ĐIỆN CỦA GỐM CuAlO2


 7. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG CỬA SÔNG TIỀN, TỈNH TIỀN GIANG


 8. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH CHỨA THIẾC TRONG PHẢN ỨNG HYDROXYL HÓA PHENOL BẰNG HYDROGEN PEROXIDE


 9. TỔNG HỢP CÓ KIỂM SOÁT TiO2 CẤU TRÚC ỐNG NANO BẰNG QUY TRÌNH THỦY NHIỆT


 10. NHÂN GIỐNG CÂY NHA ĐAM (ALOE BARBADENSIS) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ


 11. NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG SÂU TƠ HẠI RAU CỦA DỊCH CHIẾT BÃ HẠT NEEM (Azadirachta indica A. Juss)


 12. BIỂU HIỆN CHITINASE 42 kDa CỦA Trichoderma asperellum SH16 TRONG Pichia pastoris GS115


 13. VI THỦY CANH (MICROPONIC) – PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG HIỆU QUẢ CÂY HOA CÚC (CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM)


 14. ĐỘNG ĐẤT Ở ĐAKRÔNG, QUẢNG TRỊ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, KHU DÂN CƯ


 15. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG ĐỘ PHÌ ĐẤT DƯỚI MỘT SỐ THẢM RỪNG TRỒNG Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 16. XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG HỆ THỐNG LỌC SINH HỌC HIẾU KHÍ CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA H2O2


 17. NHÀ Ở THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: BÀI HỌC TỪ MỘT CUỘC THI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC


 18. ĐÀO TẠO KIẾN TRÚC SƯ VÀ CÁC CHUẨN MỰC TRONG XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_8_no_1_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 18

Phân theo chuyên ngành:

 • Công nghệ thông tin: 2
 • Vật lý: 4
 • Kiến trúc: 2
 • Hóa học: 3
 • Sinh học: 4
 • Địa lý - Địa chất: 2
 • Môi trường: 1

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế