Tập 9 (6/2017)
Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ
Issues in Natural Science and Technology

MỤC LỤC


 1. KHAI THÁC CÁC GÓC NHÌN ẢO DỰA TRÊN CÁC PHÉP CHIẾU CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG HÀNH ĐỘNG CON NGƯỜI KHI THAY ĐỔI GÓC NHÌN


 2. MỘT THUẬT TOÁN KIỂM SOÁT ĐẦU VÀO VÀ LẬP LỊCH CHO CÁC YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG TRÊN TÍNH TOÁN ĐÁM MÂY THEO HƯỚNG TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU


 3. TỔNG QUAN MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM


 4. TÍCH HỢP NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA QUY TẮC NGHIỆP VỤ VÀ TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤ


 5. MỘT PHƯƠNG PHÁP TRUY VẤN ONTOLOGY KHÔNG NHẤT QUÁN SỬ DỤNG ĐỘ LIÊN QUAN NGỮ NGHĨA


 6. THÀNH PHẦN α-TOCOPHEROL TỪ CÂY CHÙM GỞI (Helixanthera parasitica Lour.)


 7. NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) PHỤC VỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG BA, TỈNH PHÚ YÊN


 8. PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI OMEPRAZOLE VÀ DOMPERIDONE TRONG DƯỢC PHẨM


 9. NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÌNH THÁI, CẤU TRÚC VÀ SỰ TINH KHIẾT CỦA VẬT LIỆU NANO SẮT TỪ OXIDE Fe3O4 ĐƯỢC TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA


 10. ĐA DẠNG GIÁ TRỊ TÀI NGUYÊN NẤM LỚN Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 11. XÁC ĐỊNH GENE MÃ HÓA PHOSPHOENOLPYRUVATE CACBOXYLASE KINASE TRONG CÂY Mesembryanthemum crystallinum


 12. THÀNH PHẦN LOÀI, DẠNG SỐNG VÀ CÁC KIỂU THẢM THỰC VẬT Ở VÙNG ĐẤT CÁT XÃ HẢI DƯƠNG, HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ


 13. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MẬT ĐỘ TẢO SILIC Ở VÙNG HẠ LƯU SÔNG GIANH TỈNH QUẢNG BÌNH


 14. ĐỒNG QUẢN LÝ THỦY SẢN Ở VÙNG PHÍA BẮC ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY


 15. TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ XE MÁY: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HUẾ


 16. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG, ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG DÃY NHÀ E (MỘT TẦNG) VÀ CẢI TẠO CẢNH QUAN XUNG QUANH


 17. DẦM LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG TRONG CÁC CÔNG TRÌNH VƯỢT NHỊP TỪ 8m ĐẾN 18m


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_9_no_1_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 17

Phân theo chuyên ngành:

 • Công nghệ thông tin: 5
 • Kiến trúc: 2
 • Hóa học: 4
 • Sinh học: 4
 • Môi trường: 2

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế