Tập 10 (11/2017)
Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ
Issues in Natural Science and Technology

MỤC LỤC


 1. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI TOÁN MƯỢN PHỔ TRONG MẠNG DI ĐỘNG TẾ BÀO VỚI CƠ CHẾ KÊNH BẢO VỆ FGC


 2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP ONTOLOGY DỰA VÀO LOGIC MÔ TẢ MỜ


 3. CHUYỂN ĐỔI THUỘC TÍNH ĐA TRỊ PHỨC HỢP LỒNG NHAU TRÊN MÔ HÌNH ER SANG OWL ONTOLOGY


 4. MỘT GIẢI THUẬT LẬP LỊCH TRỰC TIẾP KẾT HỢP LẬP LỊCH LẠI CHÙM TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG


 5. NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH CÁNH TAY ROBOT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BLUETOOH


 6. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH MẠNG QUANG WDM VỚI CHUYỂN MẠCH BẢO VỆ TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ MEMS TẠI THÀNH PHỐ HUẾ


 7. NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC PHÂN HỦY CỦA THUỐC TRỪ SÂU FIPRONIL TRÊN LÁ HÀNH (Allium fistulosum)


 8. CÁC HỢP CHẤT GLYCOGLYCEROLIPID VÀ DẪN XUẤT CỦA PRENYLBENZOIC ACID TỪ CÂY TỐC THẰNG CÁNG (ANODENDRON PANICULATUM)


 9. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO OXIT COBAN HÌNH THÁI CẦU TỪ TEMPLATE CACBON CẦU


 10. BIẾN ĐỔI CÁC CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG HÓA HỌC VÀ VI SINH Ở TÔM SÚ (Penaeus Monodon) BẢO QUẢN Ở 0oC


 11. NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG UNG THƯ CỦA KAEMPFEROL-1,  DAIDZIN TỪ ZINGIBER ZERUMBET SM VÀ GLUCINE MAX L SỬ DỤNG CÁC THAM SỐ MÔ TẢ PHÂN TỬ 2D VÀ 3D


 12. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG TỔNG HỢP EXOPOLYSACCHARIDE CỦA Lactobacillus plantarum  N5


 13. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MỐC CÓ HOẠT TÍNH CELLULASE MẠNH VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÍ NGUYÊN LIỆU TRƯỚC KHI CHIẾT RÚT TINH DẦU


 14. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHOÁNG, NGUỒN CARBON VÀ PEPTONE LÊN KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN RỄ THỨ CẤP TỪ RỄ BẤT ĐỊNH SÂM NGỌC LINH IN VITRO


 15. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ THỬ NGHIỆM PHÂN HỦY BÃ ĐẬU NÀNH CỦA NẤM MỐC Aspergillus niger T2


 16. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁT HỆ TẦNG PHÚ XUÂN (Q 13 (2) px) Ở XÃ LỘC TIẾN, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐỂ LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG


 17. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN NƯỚC NGẦM KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN PHÍA ĐÔNG NAM TỈNH QUẢNG TRỊ


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_10_no_1_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 17

Phân theo chuyên ngành:

 • Công nghệ thông tin: 4
 • Điện tử - Viễn thông: 2
 • Hóa học: 5
 • Sinh học: 4
 • Địa lý - Địa chất: 2

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế