Tập 11 (1/2018)
Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ
Issues in Natural Science and Technology

MỤC LỤC


 1. MỘT CẢI TIẾN VỀ ĐIỀU KHIỂN CHẤP NHẬN LẬP LỊCH TRONG MẠNG OBS CÓ XÉT ĐẾN QoS


 2. GIẢI PHÁP CẢI TIẾN GIAO THỨC AODV NHẰM GIẢM THIỂU TÁC HẠI CỦA TẤN CÔNG NGẬP LỤT TRÊN MẠNG MANET


 3. MÔ HÌNH BÀI TOÁN ĐÁNH CỜ CÓ ĐỘ PHÂN NHÁNH CAO


 4. MÔ HÌNH HÀNG ĐỢI M(t)/G/∞ VỚI HÀM CƯỜNG ĐỘ ĐẾN TRÊN MỘT KHOẢNG THỜI GIAN


 5. BỘ GHÉP KÊNH XEN RỚT QUANG CẤU HÌNH ĐƯỢC COADM 16 x 16


 6. THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ FIR TRÊN CÔNG CỤ DSP BUILDER


 7. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN QUÁ TRÌNH TÁCH CHIẾT VÀ TÍNH CHẤT CỦA EXOPOLYSACCHARIDE SINH TỔNG HỢP BỞI Lactobacillus fermentum PHÂN LẬP TỪ TÔM CHUA


 8. KHẢO SÁT SỰ HẤP PHỤ PHOSPHAT TỪ DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG THAN BÙN


 9. XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI PARACETAMOL VÀ IBUPROFEN TRONG DƯỢC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG PHỔ TOÀN PHẦN KẾT HỢP VỚI THUẬT TOÁN LỌC KALMAN


 10. GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 11. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ PHỤC VỤ QUY HOẠCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Ở HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM


 12. ÁP DỤNG HỆ THỐNG DRASTIC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TỰ BẢO VỆ CỦA NƯỚC NGẦM KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN LỆ THUỶ - QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH


 13. PHÂN KIỂU CÁC XÃ NÔNG THÔN THỪA THIÊN HUẾ VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA


 14. HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH


 15. ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN TỐ VẾT TRONG TRẦM TÍCH ĐÁY ĐẦM SAM (HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ)


 16. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA CHÙA TRUYỀN THỐNG VỚI LOẠI HÌNH CHỮ KHẨU (口) Ở THÀNH PHỐ HUẾ


 17. TÌM HIỂU MÔ HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NHÀ GỖ TẠI CÁC CƠ SỞ MỘC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_11_no_1_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 17

Phân theo chuyên ngành:

 • Toán: 1
 • Công nghệ thông tin: 3
 • Điện tử - Viễn thông: 2
 • Kiến trúc: 2
 • Hóa học: 3
 • Sinh học: 1
 • Địa lý - Địa chất: 5

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế