Tập 12 (7/2018)
Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc
Issues in Mathematics - Information Technology - Physics - Architecture

MỤC LỤC


 1. XẤP XỈ BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU LIÊN TỤC


 2. SỬ DỤNG MAPLE ĐƯA DẠNG TOÀN PHƯƠNG CÓ HẠNG BẰNG 3 TRÊN TRƯỜNG HỮU HẠN VỀ DẠNG CHÍNH TẮC


 3. MỘT ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ TỐI ƯU CHO NGHIỆM HỮU HIỆU YẾU KIỂU KUHN-TUCKER CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC TRONG KHÔNG GIAN VÔ HẠN CHIỀU


 4. BIG DATA VÀ GIẢI PHÁP LƯU TRỮ DỮ LIỆU


 5. CẢI THIỆN MÔ HÌNH MỜ HƯỚNG DỮ LIỆU TSK VỚI TRI THỨC TIÊN NGHIỆM


 6. CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CAPE CHO MẠNG MÁY TÍNH SỬ DỤNG BỘ VI XỬ LÝ ĐA LÕI


 7. MỘT GIẢI THUẬT LẬP LỊCH KẾT HỢP KỸ THUẬT PHÂN ĐOẠN CHÙM VÀ FDL TẠI NÚT LÕI TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG


 8. MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐÁNH GIÁ ĐỘ TƯƠNG TỰ NGỮ NGHĨA GIỮA HAI KHÁI NIỆM TRONG ONTOLOGY


 9. ĐÁNH GIÁ SỰ KẾT HỢP CHUYÊN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM VỚI KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TRONG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CỦA SCRUM


 10. Xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN NĂNG LƯỢNG GIÓ TẠI HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ BẰNG PHẦN MỀM MATLAB


 11. PHỔ HẤP THỤ CỦA CHẤM LƯỢNG TỬ PHỎNG CẦU GaAs DẠNG THUẪN


 12. THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ ĐẾM KẾT HỢP VỚI CẢM BIẾN SỬ DỤNG MODULE ARDUINO UNO R3


 13. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHÀ THÔNG MINH DỰA TRÊN PHẦN MỀM PACKET TRACER


 14. XU HƯỚNG TÁI CẤU HÌNH TRONG THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG MẠNG TRÊN CHIP TÁI CẤU HÌNH


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_12_no_1_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 14

Phân theo chuyên ngành:

 • Toán: 3
 • Công nghệ thông tin: 6
 • Vật lý: 2
 • Điện tử - Viễn thông: 3

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế