Tập 12 (7/2018)
Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất
Issues in Chemistry - Biology - Earth Sciences

MỤC LỤC


 1. HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA NANO VÀNG PHÂN NHÁNH


 2. NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH CỦA KEO ĐỒNG NANO


 3. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU PHÁT QUANG CHUYỂN ĐỔI NGƯỢC NANOCOMPOSITE β-NaYF4:Yb:Er BẰNG PHƯƠNG PHÁP DUNG NHIỆT


 4. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ As(III) CỦA VẬT LIỆU DIATOMITE ĐƯỢC BIẾN TÍNH BẰNG LƯỠNG OXIDE SẮT VÀ MANGAN


 5. TỔNG HỢP DUNG DỊCH HUYỀN PHÙ NANO CADMIUM SELENIDE TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG PHÁT QUANG TRONG MÔ CƠ THỂ SINH HỌC


 6. THĂM DÒ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CALLUS NGHỆ ĐEN (Curcuma zedoaria Roscoe)


 7. NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY PROTEIN, LECTIN VÀ ĐẶC TRƯNG PHỔ ĐIỆN DI PROTEIN CỦA ĐẬU NGỰ (Phaseolus lunatus L.)


 8. ẢNH HƯỞNG CỦA TÂN KIẾN TẠO VÀ KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI ĐẾN HOẠT ĐỘNG XÓI LỞ - BỒI LẤP ĐỚI VEN BIỂN QUẢNG NAM


 9. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ BIẾN ĐỔI ĐẶC TÍNH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CỦA ĐẤT XÂY DỰNG


 10. MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA TAI BIẾN THIÊN NHIÊN ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 11. TIỀM NĂNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TỈNH QUẢNG NAM


 12. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM


 13. ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH CÁT HỆ TẦNG NAM Ô VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN NAM SÔNG HIẾU, QUẢNG TRỊ  


 14. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở XÃ QUẾ XUÂN 2, HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM


 15. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN MỚI TRONG XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐỘ LỚN CỦA ĐẤT RỜI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỰ NHIÊN (ÁP DỤNG CHO ĐẤT RỜI VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN QUẢNG TRỊ - THỪA THIÊN HUẾ)


 16. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CHO KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN MỘ ĐỨC, TỈNH QUẢNG NGÃI


 17. VAI TRÒ CỦA LÀNG VÀ VẠN TRONG QUẢN LÝ NGHỀ KHAI THÁC THỦY SẢN TRUYỀN THỐNG Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 18. KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ HÓA LÝ VÀ THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRONG ĐỐNG Ủ HIẾU KHÍ GIỮA BÙN CỐNG THẢI VÀ BÃ MÍA


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_12_no_2_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 18

Phân theo chuyên ngành:

 • Hóa học: 5
 • Sinh học: 2
 • Địa lý - Địa chất: 9
 • Môi trường: 2

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế