Tập 13 (12/2018)
Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc
Issues in Mathematics - Information Technology - Physics - Architecture

MỤC LỤC


 1. ĐẠI SỐ CỦA TÍCH ĐAN VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG ĐƯƠNG


 2. MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ HÀM CHỌN


 3. TỐI ƯU CHI PHÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP PHẦN MỀM Ở THỪA THIÊN HUẾ


 4. MÔ HÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA


 5. PHÂN TÍCH CÁC KỸ THUẬT ƯỚC TÍNH THẺ RFID TRONG GIAO THỨC DFSA


 6. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG COMPOSITE CDs/PVDF TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAY ĐIỆN


 7. ĐẶC TRƯNG QUANG PHỔ CỦA TiO2 NANO PHA TẠP Sm3+ TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM – THỦY NHIỆT


 8. XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT LƯỢNG TỬ CỦA DUNG DỊCH CARBON NANO CHẾ TẠO TỪ HẠT KÊ


 9. TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU Sr2Al2SiO7 ĐỒNG PHA TẠP CÁC ION Eu3+ VÀ Dy3+


 10. ĐẶC TRƯNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, CẢNH QUAN, KIẾN TRÚC LÀNG THANH PHƯỚC (XÃ HƯƠNG PHONG, HUYỆN HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ)


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_13_no_1_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 10

Phân theo chuyên ngành:

 • Toán: 2
 • Công nghệ thông tin: 3
 • Vật lý: 4
 • Kiến trúc: 1

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế