Tập 13 (12/2018)
Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất
Issues in Chemistry - Biology - Earth Sciences

MỤC LỤC


 1. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO TỪ HẠT MÃNG CẦU XIÊM (Annona muricata L.) Ở VIỆT NAM


 2. PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG PHYLLANTHIN, HYPOPHYLLANTHIN TRONG CÂY DIỆP HẠ CHÂU (Phyllanthus urinaria L.) BẰNG SẮC KÝ LỎNG GHÉP NỐI KHỐI PHỔ (LC-MS/MS)


 3. TÍNH TOÁN HỆ SỐ VIRIAL BẬC HAI CỦA CÁC KHÍ Cl2, N2, CO VÀ Ar KẾT HỢP PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI VIRIAL VÀ MÔ HÌNH ĐA BIẾN


 4. NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH ĐIỆN CỰC GLASSY CARBON BẰNG CHITOSAN POLITHYOPHENE ĐỂ XÁC ĐỊNH URIC ACID, XANTHINE, HYPOXANTHINE


 5. ỨNG DỤNG QSPR: SO SÁNH DỰ BÁO HẰNG SỐ BỀN CỦA PHỨC THIOSEMICARBAZONE VỚI ION KIM LOẠI SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY ĐA BIẾN,  BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU RIÊNG PHẦN VÀ HỒI QUY THÀNH PHẦN CHÍNH CÙNG VỚI CÁC THAM SỐ MÔ TẢ PHÂN TỬ


 6. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH CO(NO3)2 ĐẾN HÌNH THÁI, CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU NANO CO3O4 ĐƯỢC TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHUÔN MỀM


 7. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT CHÌ BẰNG KỸ THUẬT VON – AMPE HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂN MÀNG BISMUT IN SITU


 8. XÁC ĐỊNH ACID ASCORBIC, PARACETAMOL VÀ CAFFEIN BẰNG KỸ THUẬT VON-AMPE HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂN SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC BIẾN TÍNH BẰNG GRAPHEN OXIT DẠNG KHỬ


 9. KHẢO SÁT MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VI SINH VẬT CỦA HẢI SẢN CHẾ BIẾN SẴN Ở THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018


 10. KẾT QUẢ KHẢO SÁT LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, XÃ HƯƠNG LỘC, HUYỆN NAM ĐÔNG, THỪA THIÊN HUẾ


 11. TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC  CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI PECTIN


 12. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITROGEN TỪ ĐẤT TRỒNG RAU Ở TỈNH PHÚ YÊN


 13. THIẾT KẾ TỐI ƯU GEN ĐỂ BIỂU HIỆN DỊ LOÀI SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI BẰNG MỘT SỐ PHẦN MỀM TỐI ƯU MIỄN PHÍ


 14. NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY PROTEIN VÀ LECTIN TRONG ĐẬU CÔ VE (Phaseolus vulgaris L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT GÒ ĐỒI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 15. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SƠ ĐỒ PHÂN BỐ CÁC GIỐNG SEN (Nelumbo nucifera Gaertn.) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 16. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU VỰC SA THẦY, TỈNH KON TUM VÀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU THẠCH LUẬN CÁC ĐÁ MAGMA AXIT GIAI ĐOẠN PERMI - TRIAS


 17. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG LOẠI MỘT SỐ CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI GIẾT MỔ GIA SÚC CỦA CỎ VETIVER DƯỚI DẠNG THỦY CANH


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_13_no_2_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 17

Phân theo chuyên ngành:

 • Hóa học: 8
 • Sinh học: 7
 • Địa lý - Địa chất: 1
 • Môi trường: 1

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế