Tập 14 (7/2019)
Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc
Issues in Mathematics - Information Technology - Physics - Architecture

MỤC LỤC


 1. ĐIỀU  KIỆN  CẦN  HỮU  HIỆU  CHO NGHIỆM YẾU  ĐỊA  PHƯƠNG CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CÓ RÀNG BUỘC BẤT ĐẲNG THỨC TỔNG QUÁT VÀ ÁP DỤNG


 2. MỘT PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI TÀI LIỆU XML SANG TÀI LIỆU RDF SỬ DỤNG NGÔN NGỮ XSL


 3. SUY DIỄN TRÊN CẤU TRÚC MỜ DỰA TRÊN ĐẠI SỐ GIA TỬ


 4. MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG GIÁ TRỊ NGÔN NGỮ CHO TẬP MẪU HUẤN LUYỆN TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ


 5. PHỔ HẤP THỤ CỘNG HƯỞNG CỦA EXCITON TRONG GIẾNG LƯỢNG TỬ InN/GaN


 6. CƠ CHẾ PHÁT QUANG CỦA ION Dy3+ TRONG MẠNG NỀN Ca2Al2SiO7


 7. BỘ LỌC SÓNG QUANG HỌC VÙNG ÁNH SÁNG ĐỎ PHẨM CHẤT CAO SỬ DỤNG PHIẾN TINH THỂ QUANG TỬ HAI CHIỀU


 8. THIẾT KẾ BỘ GHÉP/PHÂN KÊNH PHÂN CHIA THEO MODE SỬ DỤNG CẤU TRÚC CHỮ Y BẤT ĐỐI XỨNG ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG MDM


 9. NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÍ NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH DỰA TRÊN NỀN TẢNG VẠN VẬT KẾT NỐI - IoT


 10. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BẰNG PHẦN MỀM MAXWELL


 11. NHẬN DẠNG CHỮ SỐ VIẾT TAY DÙNG MẠNG NEURON NHÂN TẠO


 12. TỔ CHỨC MÔ HÌNH PHỐ ĐI BỘ CHO KINH THÀNH HUẾ TRONG TƯƠNG LAI


 13. THỦY BIỀU: PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG DỰA VÀO CẢNH QUAN NÔNG NGHIỆP, DI SẢN KIẾN TRÚC VÀ NHÂN LỰC ĐỊA PHƯƠNG


 14. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NỔI PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN SÔNG Ở THÀNH PHỐ HUẾ (KHU VỰC SÔNG HƯƠNG - THÀNH PHỐ HUẾ)


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_14_no_1_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 14

Phân theo chuyên ngành:

 • Toán: 1
 • Công nghệ thông tin: 3
 • Vật lý: 2
 • Điện tử - Viễn thông: 5
 • Kiến trúc: 3

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế