Tập 2 (12/2014)
Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ
Issues in Natural Science and Technology

MỤC LỤC


 1. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ QUAY ĐIỆN E-HUSC-01


 2. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ THIÊU KẾT ĐẾN TÍNH CHẤT ĐIỆN MÔI VÀ ÁP ĐIỆN CỦA HỆ GỐM PZT-PZN-PMnN+0,35% kl ZnO NANÔ


 3. NHẬN BIẾT GAI ĐỘNG KINH TỰ ĐỘNG TỪ TÍN HIỆU EEG THÔ


 4. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH SELEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG - ĐỘNG HỌC XÚC TÁC


 5. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG POLYMER TỪ BỘT GLUCOMANNAN TỪ CỦ NƯA LOÀI AMORPHOPHALLUS PAEONNIIFOLIUS VÀ CHITOSAN


 6. ĐIỀU CHẾ DẪN XUẤT SULFATE CỦA POLYSACCHARIDE CHIẾT XUẤT TỪ LÁ MÃNG CẦU XIÊM (ANNONA MURICATA) VÀ SỰ BIẾN ĐỔI HOẠT LỰC KHÁNG OXI HÓA


 7. NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÀNH PHẦN TRONG CAO PHÂN ĐOẠN CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG OXI HOÁ TỪ CÂY THƯỜNG XUÂN (HEDERA HÉLIX LINNÉ)


 8. TỒN LƯU HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MÔI TRƯỜNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở TỈNH QUẢNG TRỊ


 9. SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC TẢO PHÙ DU ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ DINH DƯỠNG VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở HỆ THỐNG SÔNG HƯƠNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 10. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG, PHÔI, ẤU TRÙNG VÀ HẬU ẤU TRÙNG TÔM RẢO (METAPENAEUS ENSIS) Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 11. NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY PROTEIN, LECTIN VÀ ĐẶC TRƯNG PHỔ ĐIỆN DI PROTEIN CỦA ĐẬU CÔ VE (Phaseolus vulgaris L.)


 12. ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN TỰ NHIÊN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TỈNH GIA LAI


 13. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐỀ XUẤT SINH KẾ CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


 14. THỰC TRẠNG CUỘC SỐNG CƯ DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 15. ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG VÀ TIỀM NĂNG QUẶNG VÀNG Ở KHU VỰC HỐ CHUỐI, XÃ SÔNG TRÀ, HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM


 16. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG TRONG CẢNH BÁO NGẬP LŨ DO MƯA Ở THÀNH PHỐ HUẾ


 17. TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 18. KHẢO SÁT KIẾN TRÚC DI TÍCH ĐỀN THÁP CHĂM PA Ở BÌNH ĐỊNH, QUẢNG NAM, THỪA THIÊN HUẾ VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO TỒN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG


 19. KIẾN TRÚC NHÀ GUOL VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BẰNG KÍCH THƯỚC CƠ THỂ CỦA NGƯỜI CƠ TU


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_2_no_1_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 19

Phân theo chuyên ngành:

 • Vật lý: 2
 • Điện tử - Viễn thông: 1
 • Kiến trúc: 2
 • Hóa học: 5
 • Sinh học: 3
 • Địa lý - Địa chất: 5
 • Môi trường: 1

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế