Tập 15 (1/2020)
Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất
Issues in Chemistry - Biology - Earth Sciences

MỤC LỤC


 1. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI TELMISARTAN VÀ HYDROCHLOROTHIAZIDE TRONG DƯỢC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ ĐẠO HÀM


 2. NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA NÔNG DÂN CANH TÁC RAU MÀU Ở HUYỆN BÌNH SƠN - TỈNH QUẢNG NGÃI


 3. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG MỘT SỐ HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN RAU XANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP NỐI KHỐI PHỔ (GC-MS/MS)


 4. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU LAI CdSe/ZIF-11


 5. PHÂN HỦY QUANG XÚC TÁC MỘT SỐ PHẨM NHUỘM TRONG DUNG DỊCH NƯỚC SỬ DỤNG CHẤT XÚC TÁC (Zn/Co)- ZEOLITE IMIDAZOLE FRAMEWORKS


 6. CÂY CHỦ CỦA SÂU NON BƯỚM PHƯỢNG (PAPILIO SPP.) VÀ THIÊN ĐỊCH CỦA CHÚNG Ở THÀNH PHỐ HUẾ VÀ VÙNG PHỤ CẬN


 7. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MỐC CÓ HOẠT TÍNH PECTINASE MẠNH


 8. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MỨC ĐỘ XÂM HẠI CỦA SINH VẬT NGOẠI LAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI


 9. CẢI THIỆN KHẢ NĂNG RA RỄ IN VITRO VÀ NÂNG CAO TỶ LỆ SỐNG SÓT  NGOÀI VƯỜN ƯƠM CỦA CÂY CHANH DÂY TÍM (Passiflora edulis Sims.) CÓ NGUỒN GỐC TỪ NUÔI CẤY LỚP MỎNG TẾ BÀO LÁ


 10. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ CELLULOSE TRONG NƯỚC RỈ RÁC Ở THỪA THIÊN HUẾ


 11. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC ĐIỂM SA KHOÁNG TITAN TRONG CÁT VEN BIỂN ĐOẠN TỪ THUẬN AN HUYỆN PHÚ VANG ĐẾN VINH HIỀN HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 12. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT Ở KHU VỰC MIỀN NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ VÀ CÔNG NGHỆ GIS


 13. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VẬT CHẤT CỦA ĐẤT LOẠI SÉT YẾU HỆ TẦNG PHÚ VANG (ambQ22-3pv) PHÂN BỐ Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG QUẢNG TRỊ - THỪA THIÊN HUẾ


 14. HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP TẠI HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH


 15. NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN HUYỆN GIO LINH TỈNH QUẢNG TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH TOÁN


 16. ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH SƯỜN DỐC CỦA ĐẤT ĐÁ TÀN SƯỜN TÍCH TẠI VÙNG ĐỒI NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 17. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH


 18. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA Cu, Cr VÀ Cd TRONG TRẦM TÍCH VÙNG SAM -CHUỒN, ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 19. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN KHÔNG GIAN XANH CỦA NGƯỜI DÂN Ở THÀNH PHỐ HUẾ


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_15_no_2_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 19

Phân theo chuyên ngành:

 • Hóa học: 5
 • Sinh học: 5
 • Địa lý - Địa chất: 7
 • Môi trường: 2

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế