Tập 15 (1/2020)
Chuyên san Văn - Sử - Triết học
Issues in Literature - History - Philosophy

MỤC LỤC


 1. ĐẶC SẮC NGÔN TỪ TRONG “YÊU NGÔN” CỦA NGUYỄN TUÂN


 2. HÌNH ẢNH CÁC VỊ SỨ THẦN ĐẠI VIỆT QUA DÒNG THƠ SỨ TRÌNH TRUNG ĐẠI VIỆT NAM


 3. ÁP LỰC CỦA PHÊ BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN PHÊ BÌNH VĂN HỌC HIỆN NAY Ở VIỆT NAM


 4. NHÂN VẬT HÒ TRONG GIAI THOẠI THỪA THIÊN HUẾ


 5. TIẾP NHẬN M.M. BAKHTIN Ở VIỆT NAM NHÌN TỪ VẤN ĐỀ TÁC QUYỀN


 6. LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA TRONG CÁI NHÌN NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN THẾ QUANG


 7. ẨN DỤ Ý NIỆM MIỀN “DỤNG CỤ NHÀ BẾP” TRONG TỤC NGỮ CỦA NGƯỜI VIỆT


 8. HIỆN TƯỢNG “CHUYỂN TRƯỜNG” TRONG CÂU ĐỐ DÂN GIAN XỨ HUẾ NHÌN TỪ LÝ THUYẾT NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN


 9. BIỂU THỨC QUY CHIẾU “NGƯỜI PHỤ NỮ” TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ TỪ GÓC NHÌN CỦA PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN


 10. NHÂN VẬT GIỄU NHẠI TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI


 11. NGƯỜI KỂ CHUYỆN VÀ ĐIỂM NHÌN TRẦN THUẬT TRONG NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ TẮM CỦA THIẾT NGƯNG


 12. THƠ TRƯƠNG ĐĂNG DUNG HAY LÀ LỜI TỰ BẠCH CỦA “ĐỨA TRẺ BIẾT GIÀ”


 13. BÀN THÊM VỀ ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA TỪ RỒI TRONG TIẾNG VIỆT


 14. DI SẢN VẬT CHẤT TRONG VĂN HÓA ROME CỔ ĐẠI


 15. VÀI NÉT VỀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TẠI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM


 16. ĐỘI NGŨ SÁNG TÁC CỦA BỘ PHẬN VĂN HỌC HOÀNG TỘC THỜI NGUYỄN


 17. TƯ TƯỞNG PHAN BỘI CHÂU VỀ GIÁO DỤC


 18. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÀI GIẢNG CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ HIỆN NAY


 19. ỨNG XỬ VỚI THÔNG TIN CÓ YẾU TỐ SCANDAL TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ


 20. PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN CỦA TIN ĐỒ HỌA TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM HIỆN NAY


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_15_no_3_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 20

Phân theo chuyên ngành:

 • Văn học: 13
 • Lịch sử: 3
 • Lý luận chính trị: 2
 • Báo chí - Truyền thông: 2

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế