Tập 16 (7/2020)
Chuyên san Hóa - Sinh - Khoa học Trái đất
Issues in Chemistry - Biology - Earth Sciences

MỤC LỤC


 1. XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI AXIT URIC VÀ ACETAMINOPHEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC BIẾN TÍNH ZIF-67/g-C3N4


 2. NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH DIATOMIT PHÚ YÊN BẰNG LƯỠNG OXIT SẮT-MANGAN, ỨNG DỤNG PHÂN HỦY METHYL ORANGE (MO) TRONG HỆ FENTON DỊ THỂ


 3. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU LÁ TÍA TÔ THU HÁI TỪ GIA LAI, VIỆT NAM


 4. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ TÌNH TRẠNG PHÚ DƯỠNG MỘT SỐ HỒ Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


 5. NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ LIÊN KẾT CỦA PHỨC MONO-GOLD-CHLORIDE VỚI PHỐI TỬ CARBENE, SILYLENE, VÀ GERMYLENE


 6. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH SALBUTAMOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE XUNG VI PHÂN SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC BIẾN TÍNH VỚI VẬT LIỆU UiO-66/rGO


 7. TỔNG HỢP NANO COBALT OXIDE BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT VÀ ỨNG DỤNG LÀM CẢM BIẾN KHÍ


 8. NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ NANO HỢP KIM AU-AG TRÊN NỀN DEXTRAN


 9. NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC VÀ CÂN BẰNG HẤP PHỤ CỦA QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ METHYL ORANGE BẰNG VẬT LIỆU LAI Fe3O4/ZIF-67


 10. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG PHÚ DƯỠNG NƯỚC SÔNG AN CỰU ĐOẠN CHẢY QUA THÀNH PHỐ HUẾ


 11. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ THEO SINH CẢNH CỦA GIUN ĐẤT Ở VÙNG ĐẤT ĐỎ THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI


 12. PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG NẤM Polyporales sp. F6 SẢN XUẤT LACCASE TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT


 13. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CALLUS ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms)


 14. TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM SỢI HÒA TAN PHOSPHATE VÔ CƠ TỪ ĐẤT TRỒNG RAU Ở THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI


 15. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA TẾ BÀO HUYỀN PHÙ CÂY BÁCH BỆNH (Eurycoma longifolia Jack)


 16. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC ĐỘNG VẬT THÂN MỀM HAI MẢNH VỎ (BIVALVIA) Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 17. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở VỊNH XUÂN ĐÀI, TỈNH PHÚ YÊN VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG BỀN VỮNG


 18. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TẠI XÃ IA PAL, HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI


 19. ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỰ NHIÊN Ở HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI


 20. NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CHO MỎ ĐÁ KHU VỰC NAM KHỐI A – TÂN LÂM, QUẢNG TRỊ


 21. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP THỤ Pb VÀ Hg CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_16_no_2_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 21

Phân theo chuyên ngành:

 • Hóa học: 10
 • Sinh học: 7
 • Địa lý - Địa chất: 2
 • Môi trường: 2

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế