Tập 16 (7/2020)
Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc
Issues in Mathematics - Information Technology - Physics - Architecture

MỤC LỤC


 1. SỬ DỤNG MAPLE ĐƯA DẠNG TOÀN PHƯƠNG KHÔNG SUY BIẾN TRÊN TRƯỜNG HỮU HẠN VỀ DẠNG CHÍNH TẮC


 2. BLOCKCHAIN - ỨNG DỤNG TRONG VIỆC KHAI THÁC DỊCH VỤ CHUYỂN VÙNG VIỄN THÔNG


 3. MỘT GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN CÁC SỰ KIỆN SONG SONG TRONG CÁC TIẾN TRÌNH CỦA ỨNG DỤNG PHÂN TÁN


 4. ẢNH HƯỞNG CỦA TẠP Ta ĐẾN TÍNH CHẤT ÁP ĐIỆN CỦA HỆ GỐM TRÊN CƠ SỞ KNN


 5. CẤU TRÚC, VI CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA HỆ GỐM KNN-SZN


 6. CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA GỐM ÁP ĐIỆN BaTiO3 + x %kl LiBiO2 THAY THẾ CHO CÁC BIẾN TỬ ÁP ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG SONA NHÚNG VGS-3


 7. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG TỐC ĐỘ NGHIỀN CỦA THIẾT BỊ NGHIỀN HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ CỌ XÁT ĐẾN KÍCH THƯỚC HẠT CỦA VẬT LIỆU


 8. CẢM BIẾN DỰA TRÊN ĐẦU DÒ SERS SỬ DỤNG SILIC XỐP PHỦ NANO KIM LOẠI BẠC ĐỂ XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ THẤP CÁC PHÂN TỬ


 9. CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CHUYỂN PHA NHÒE CỦA HỆ GỐM (1-x)Bi0,5(Na0,4K0,1)TiO3 - x(Ba0,844Ca0,156)(Zr0,096Ti0,904)O3


 10. KIẾN TRÚC TRỤ BIỂU ĐÌNH LÀNG HUẾ


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_16_no_1_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 10

Phân theo chuyên ngành:

 • Toán: 1
 • Công nghệ thông tin: 2
 • Vật lý: 6
 • Kiến trúc: 1

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế