Tập 17 (12/2020)
Chuyên san Văn - Sử - Triết học
Issues in Literature - History - Philosophy

MỤC LỤC


 1. TIẾNG VỌNG TIỀN NHÂN QUA NGHỆ THUẬT DÙNG ĐIỂN CỐ TRONG THƠ NÔM NGUYỄN KHUYẾN


 2. NGỮ NGHĨA CỦA TỪ “ĐẸP” TRONG TIẾNG VIỆT VÀ NHỮNG ĐƠN VỊ DIỄN ĐẠT Ý NGHĨA TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG ANH


 3. BÀN VỀ NGHỆ THUẬT THƠ CA TRONG TÙY VIÊN THI THOẠI CỦA VIÊN MAI


 4. CHỦ ĐỀ TÌNH YÊU TRONG THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO


 5. NHÂN VẬT CHIẾN BINH TRONG SỬ THI ATÂU SO HLE, KƠNE GƠSENG


 6. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG – KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM


 7. QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA ĐÀNG TRONG THỜI CHÚA NGUYỄN VỚI TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN


 8. XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ DI SẢN CẤP QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045


 9. QUAN HỆ VIỆT NAM - HOA KỲ TRÊN LĨNH VỰC AN NINH - QUÂN SỰ (2012 - 2020)


 10. NGUYỄN CHÍ DIỂU VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG Ở HUẾ VÀ TRUNG KỲ


 11. MỘT VÀI ĐỐI SÁNH VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN GIÁO CỦA BỒ ĐÀO NHA TẠI NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM THẾ KỶ XVI – XVII


 12. GIỮ VỮNG MÔ HÌNH NHẤT NGUYÊN CHÍNH TRỊ - ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ NGƯỜI GIỮ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO TUYỆT ĐỐI ĐỐI VỚI ỔN ĐỊNH SỰ CHÍNH TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ


 13. MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ BẢO ĐẢM ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY


 14. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP ĐẤU TRANH QUÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM


 15. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 HIỆN NAY


 16. ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM TRƯỚC YÊU CẦU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0


 17. PHONG CÁCH DIỄN ĐẠT CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ VẬN DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HIỆN NAY


 18. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP CỦA ISRAEL – MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_17_no_3_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 18

Phân theo chuyên ngành:

 • Văn học: 5
 • Lịch sử: 6
 • Lý luận chính trị: 6
 • Công tác xã hội: 1

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế