Tập 17 (12/2020)
Chuyên san Toán - Công nghệ thông tin - Vật lý - Kiến trúc
Issues in Mathematics - Information Technology - Physics - Architecture

Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_17_no_1_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 9

Phân theo chuyên ngành:

  • Toán: 1
  • Công nghệ thông tin: 4
  • Vật lý: 3
  • Kiến trúc: 1

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế