Tập 4 (1/2016)
Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ
Issues in Natural Science and Technology

MỤC LỤC


 1. MỘT GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ CHO VIỆC ĐỒNG BỘ HÓA DỮ LIỆU TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG


 2. MAPLE – POWERPOINT CÔNG CỤ DẠY VÀ HỌC PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN


 3. NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM HỆ ĐO KHOẢNG CÁCH SỬ DỤNG CẢM BIẾN SIÊU ÂM HY-SRF05


 4. THIẾT KẾ VÀ MÔ HÌNH HOÁ KHỐI GIAO TIẾP TRUYỀN THÔNG NỐI TIẾP ĐỒNG BỘ DÙNG TRONG VI ĐIỀU KHIỂN


 5. NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ KIM LOẠI KẼM – TEREPHTHALATE BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỄU XẠ ĐƠN TINH THỂ


 6. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU SiO2 MAO QUẢN TRUNG BÌNH MCM-48 TỪ TRO TRẤU


 7. TÀI NGUYÊN NẤM DƯỢC LIỆU VÀ KẾT QUẢ NUÔI TRỒNG LỤC BẢO LINH CHI TRÊN GIÁ THỂ TỔNG HỢP Ở THỪA THIÊN HUẾ


 8. DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở KHU DU LỊCH SINH THÁI SUỐI VOI, XÃ LỘC TIẾN, HUYỆN PHÚ LỘC, THỪA THIÊN HUẾ


 9. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITROGEN TỪ ĐẤT RỪNG NGẬP MẶN Ở THỪA THIÊN HUẾ


 10. NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CẤU TRÚC CỦA MÔ GAN, LÁCH CHUỘT NHẮT TRẮNG (SWISS) DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TIA TỬ NGOẠI


 11. NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY PROTEIN VÀ LECTIN TRONG ĐẬU NGỰ (Phaseolus lunatus L.) TRỒNG TRÊN VÙNG ĐẤT GÒ ĐỒI VÀ BÃI BỒI VEN SÔNG


 12. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ HỌ BƯỚM GIÁP (NYMPHALIDAE) Ở RỪNG CAO MUÔN, HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI


 13. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO - MÔ HỌC TUYẾN SINH DỤC CỦA CÁ ONG CĂNG Terapon jarbua (Forsskal,1775) VÙNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH


 14. XỬ LÝ BÈO NHẬT BẢN BẰNG CHẾ PHẨM SINH HỌC VIXURA TẠO NGUỒN PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC


 15. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KINH TẾ SINH THÁI THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở DẢI CÁT VEN BIỂN TỪ THUẬN AN ĐẾN TƯ HIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 16. NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2000 - 2015 Ở HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH


 17. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỀN VỮNG DẢI ĐẤT CÁT VEN BIỂN Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH


 18. TIỀM NĂNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG TRẦM TÍCH KAINOZOI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN PHÍA ĐÔNG NAM TỈNH QUẢNG TRỊ


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_4_no_1_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 18

Phân theo chuyên ngành:

 • Toán: 1
 • Công nghệ thông tin: 1
 • Điện tử - Viễn thông: 2
 • Hóa học: 2
 • Sinh học: 8
 • Địa lý - Địa chất: 4

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế