Tập 5 (8/2016)
Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ
Issues in Natural Science and Technology

MỤC LỤC


 1. CÁC CẤU TRÚC DỮ LIỆU NÂNG CAO CHO BÀI TOÁN TRUY VẤN VÙNG


 2. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH LOGIC MÔ TẢ CHO VIỆC TÍCH HỢP CÁC QUY TẮC VÀ CÁC ONTOLOGY CHO WEB NGỮ NGHĨA


 3. ĐẶC TRƯNG QUANG PHỔ CỦA BỘT RUBY


 4. NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG NHIỆT PHÁT QUANG CỦA VẬT LIỆU GỐM THỦY TINH PHA TẠP TERBIUM


 5. ĐIỀU KHIỂN TẢI ĐỂ CHỐNG TẮC NGHẼN TRONG MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTS


 6. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VẬT LÝ MẠNG QUANG WDM CÓ KẾT HỢP CHUYỂN MẠCH BẢO VỆ TỰ ĐỘNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 7. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU TiO2/CNTs


 8. NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ MỘT SỐ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NẤM SÒ TRẮNG (Pleurotus florida)


 9. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM GÂY HẠI CỦA ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG TRÊN CẠN TẠI CÁC DI SẢN VĂN HÓA THÉ GIỚI Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM (HUẾ, HỘI AN VÀ MỸ SƠN)


 10. THÀNH PHẦN LOÀI CỎ THỦY SINH SỐNG CHÌM Ở ĐẦM CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 11. SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN VEN BỜ Ở XÃ AN NINH ĐÔNG, HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN


 12. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN ĐẾN NGUỒN LỢI VÀ HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯ DÂN: NHÌN TỪ THỰC TẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI TỎA VÀ SẮP XẾP NÒ SÁO Ở PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI


 13. ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG VÀ DINH DƯỠNG CỦA CÁ SAO - Poropuntius kremfii Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 14. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ ĐỘNG VẬT HAI MẢNH VỎ VÀ GIÁP XÁC CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ Ở ĐẦM Ô LOAN, TỈNH PHÚ YÊN


 15. TỔNG QUAN NGUỒN NGUYÊN LIỆU LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở TỈNH NINH THUẬN VÀ THỰC TRẠNG KHAI THÁC SỬ DỤNG CHÚNG


 16. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ XÓI MÒN ĐẤT DỰA VÀO MÔ HÌNH RUSLE DƯỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ Ở TỈNH QUẢNG TRỊ


 17. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT Ở CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN


 18. NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ CÁC DẠNG TỔ CHỨC CÂY XANH TRONG BỐ CỤC TỔNG THỂ KIẾN TRÚC NHÀ VƯỜN HUẾ (KHU VỰC KIM LONG - THÀNH PHỐ HUẾ)


Thông tin về chuyên san

Bìa chuyên san:

File mục lục:
vol_5_no_1_mucluc.pdf

Tổng số bài đã đăng: 18

Phân theo chuyên ngành:

 • Công nghệ thông tin: 2
 • Vật lý: 2
 • Điện tử - Viễn thông: 2
 • Kiến trúc: 1
 • Hóa học: 2
 • Sinh học: 6
 • Địa lý - Địa chất: 3

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế