Danh sách chuyên ngành

Các chuyên ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ

Các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn

Thống kê đã xuất bản

  • Tổng số tập (volume): 16
  • Tổng số chuyên san (number): 36
  • Tổng số chuyên ngành: 17
  • Tổng số bài đăng: 604
  • Tổng số tác giả: 749

Tạp chí
Khoa học và Công nghệ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

tapchidhkh@hueuni.edu.vn

0234.3837847

77 Nguyễn Huệ, TP Huế